Kategori: Indland

Antallet af psykiatere vil falde indtil år 2020. Det går ud over behandlingsgarantien i voksenpsykiatrien, som bliver umulig at opfylde, vurderer formanden for Psykiatrifonden. Alternative muligheder som at sætte psykologer ind i psykiatrien er et af løsningsforslagene til at komme de voksende ventelister til livs Mens ventelisterne i vok-senpsykiatrien vokser,…

Over halvdelen af de nyuddannede kandidater ryger direkte ud i ledighed. Universiteterne vil klæde kandidaterne bedre på ved at yde mere forpligtende vejledning, jobsøgningshjælp og mentorordninger Efter studietid, hvor de studerende har været pakket ind i lærebøger, er mange af dem helt uforberedte på de krav, arbejdsgivere stiller til nye…

I januar 2010 blev der indført en behandlingsret i voksenpsykiatrien, som gav ret til psykiatrisk behandling inden for to måneder. Men i praksis er ventelisterne vokset. Ifølge Danske Regioners egne tal blev der udskrevet 11.265 henvisninger til psykiatrisk behandling i tredje kvartal af 2010. Kun 33 borgere blev henvist gennem…

Formand for Folketingets sundhedsudvalg Preben Rudiengaard (V) mener, det er dybt problematisk, at psykiatriske patienter udskrives før tid, og at personalet klager til patientforeninger. Men ansvaret ligger hos regioner og kommuner, mener han Information kunne mandag fortælle, at ansatte er så frustrerede over forholdene i psykiatrien, at de i mangel…

Det er ikke længere kun patienter og pårørende, der er utilfredse med forholdene i psykiatrien. Også ansatte henvender sig nu til foreningerne i frustration over dårlige arbejdsforhold, underbemanding og tvungne for tidlige udskrivninger. Det går ud over patienterne Hos foreningen Det Sociale Netværk modtager man massivt mange klager over forholdene…

Mange skolegårde overvåges døgnet rundt i strid med Datatilsynets anvisninger. Men på trods af det massive opbud af videokameraer føler den yngre generation sig langt fra overvåget, viser nyt speciale. En kritisk debat efterlyses På flere danske folkeskoler har man installeret overvågningskameraer for at komme problemer med kriminalitet og hærværk…

Privathospitalet Skovhus må gerne behandle psykiatriske patienter men kun om dagen. Døgnbehandling kræver nemlig, at man skal kunne anvende tvang, og det må kun det offentlige Skovhus Privathospital er et af de i alt ni private psykiatriske behandlingstilbud, det offentlige kan henvise til, såfremt regionernes sygehuse ikke kan behandle henviste…

Mens patienter med bulimi står i kø for at få hjælp, afviser Danske Regioner at samarbejde med privathospitalet Kildehøj. Men afvisningen sker på et forkert grundlag og stik imod behandlingsretten, lyder kritikken fra sundhedsøkonomer Spiseforstyrrede patienter med bulimi står i kø for behandling, hvilket kan få alvorlige konsekvenser for deres…

På trods af lange ventelister er der stadig masser af tomme pladser i den private psykiatri, og det skyldes, at patienterne ikke selv opsøger tilbuddene, mener Regionerne. Men man kan ikke tørre ansvaret af på patienterne, mener partierne bag loven om behandlingsret. SF kalder det ideologisk modstand, og Venstre kræver…